Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába

Pályázat címe: Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába
Azonosító szám: TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004
Felhívás témaköre: Gazdaságfejlesztést és munkaerő                                                                                               
mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés
A felhívás címe/kódszáma: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő
mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés / TOP-6.1.5-16
Kedvezményezett: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatási összeg: 2 713 681 818 Ft
Támogatási mértéke: 100%
A projekt várható záró dátuma: 2023.12.31.
Közreműködő szervezet neve: Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság
Közreműködő szervezet elérhetősége:
H- 1054 Budapest, Hold u. 4.
Postacíme: 6001 Kecskemét, Pf. 373.
www.szechenyi2020.hu

Kecskemét-Hetényegyháza településrész mindössze egy közúti elérhetőséggel rendelkezett, mely a településrész fejlődésével túlterheltté vált. A kialakított út alternatív útvonalat kínál az M5 autópálya és a 445. számú főút megközelítéséhez, ezzel jelentősen tehermentesítve az 5218. számú Kecskemét-Kerekegyháza összekötőutat. További kiemelt tényező, hogy a fejlesztés segíti a településrészen található vállalkozások, valamint Kecskemét Déli gazdasági övezetének megközelíthetőségét a környező településekről érkező munkaerő számára.
 
A TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004 azonosító számú projekt Kecskemét-Hetényegyháza városrész közlekedésének infrastrukturális fejlesztésére irányult. A projektnek köszönhetően elkészült a Hetényegyháza és az M5 autópálya közötti kapcsolatot biztosító út, melynek teljes hossza 2598 m, továbbá megvalósult a Helikon utca  szélesítése és felújítása az 5218 jelű országos közúttal valókapcsolat biztosítása érdekében, összesen 760 m hosszon.
 
A hetényi bekötőút teljes szakaszán 2x1 forgalmi sávval, kétirányú forgalmi rend került bevezetésre. Koronaszélessége 10,50 m, 6,50 m-es burkolatszélességgel és 2,00 m-es padkaszélességgel. A forgalmi sávok szélessége 3,0 m. A burkolatra hulló csapadékvíz az út két oldalán épülő szikkasztóárkokban szikkad el. A kiépített út az alábbi fő szakaszokból áll:
 
a./ Az első, lakott területen kívüli szakasz az M5 autópálya és 445. sz. főút körforgalmú csomópontjának nem használt ága és a lakott területen belüli szakasz között épült, részben új nyomvonalon részben a meglévő önkormányzati tulajdonú földút nyomvonalát követve. A szakaszon lévő útcsatlakozások minimum a lekerekítő ív végéig aszfaltburkolattal kiépültek, és minimum 10 m hosszon, 4 m szélességben stabilizált sárrázóként folytatódnak.
 
b./ Az ún. temető melletti lakott területen belüli út, 4 méter széles rossz minőségű aszfaltút elbontásra került, majd a lakott területen kívüli szakasszal megegyező paraméterekkel új út épült a Helikon utcáig. Az út mellett 2,75 m széles gyalog-kerékpárút létesült 536 m hosszon.
 
c./ A Helikon utca és a Tamási Áron utca között kelet-nyugati iránnyal húzódó Hetényi bekötőút folytatásaként megépített lakott területen kívüli út, eredetileg egy meglévő, önkormányzati földút nyomvonalán épült. Szerkezetében az előző szakaszokkal összhangban van.
 
Az észak-dél irányú Helikon utca (belterületi lakóút) teljes hossza a Kossuth Lajos utcáig mintegy 760 m. A Helikon utca tervezési kezdőszelvénye (0+000) a Kossuth Lajos utca (5218 j. országos összekötő út) tengelyében lett meghatározva, míg a tervezési szakasz másik vége a külön terv szerint átépített összekötő út – Helikon utca csomópont burkolat végéhez csatlakozik. A Helikon utca az országos közútnál a csomóponttól 20 m hosszon 5,50 m széles, míg a többi szakaszon az útburkolat 5,00 m széles, kétoldali süllyesztett szegéllyel, a padkák 1-1 m szélességben, stabilizációval erősítve kerültek kialakításra.

 

Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába - Aktuális


 

Sajtóközlemény
 
Elkezdődik a hetényi bekötőút építése
 
2023/04/05

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.5-16 kódszámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott támogatási kérelme 1,937 milliárd Ft összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” című projekt megvalósítására. A támogatás mértéke 100%. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával a Széchenyi 2020 program keretében megvalósításra kerülő TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004 azonosító számú „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” című projekt Kecskemét-Hetényegyháza városrész közlekedésének infrastrukturális fejlesztésére irányul. A projekt célja Hetényegyháza, az M5 autópálya, valamint a 445. számú főút között kapcsolatot biztosító út kiépítése és az itt található már meglévő útszakaszok fejlesztése, korszerűsítése és szélesítése.
A beruházás keretében kb. 2,2 km hosszan történik közútfejlesztés, mely részben új útszakasz kiépítését, részben a meglévő aszfaltút 4 méterről 6 méterre történő szélesítését és megerősítését tartalmazza. Sor kerül egy új csomópont kiépítésére is a meglévő, jól járható önkormányzati burkolatlan út és a Helikon utca csatlakozásánál. A Helikon utca burkolatától a temetőig, több mint 500 méter hosszúságban önálló, 1,5 méter széles közös gyalogút-kerékpárút létesül. Az út teljes szakaszán kétirányú forgalmi rend kerül bevezetésre, a csapadékvíz elvezetésére pedig kétoldali szikkasztó földárok épül. A fejlesztés eredményeként a beruházás által kiépítésre kerülő közút elősegíti a településrészen található vállalkozások, valamint Kecskemét megyei jogú város Déli gazdasági övezetének egyszerűbb megközelíthetőségét a környező településekről érkező munkaerő számára, továbbá jelentősen tehermentesíti az 5218. számú Kecskemét-Kerekegyháza összekötőutat.
 
A fejlesztéssel érintett területen a régészeti feltárási és egyéb területelőkészítési feladatok részben megvalósultak. Május közepéig a kivitelező szakaszosan veszi át a területet az építési/felújítási feladatokhoz, a munkák addig párhuzamosan folynak. A kivitelezést a Colas Zrt. végzi, a munkálatok várhatóan 2023. december 31-ig befejeződnek.

A projektről bővebb információt a www.kecskemet.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Projektkoordinációs Osztály
Elérhetőség: 06 76 513 513, palyazat@kecskemet.hu
 
                                     
Sajtóközlemény
 
Befejeződött a hetényi bekötőút építése
 
2023/12/16
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.5-16 kódszámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott támogatási kérelme 1,937 milliárd Ft összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” című projekt megvalósítására. A támogatás mértéke 100%. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával a Széchenyi 2020 program keretében megvalósításra került TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004 azonosító számú „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” című projekt Kecskemét-Hetényegyháza városrész közlekedésének infrastrukturális fejlesztésére irányult. A projektnek köszönhetően elkészült a Hetényegyháza és az M5 autópálya közötti kapcsolatot biztosító út.
 
A beruházás keretében kb. 2,2 km hosszan történt közútfejlesztés, amely magába foglalja részben egy új útszakasz kiépítését, részben a meglévő aszfaltút 4 méterről 6 méterre történő szélesítését és megerősítését. Sor került egy új csomópont kiépítésére is a meglévő, jól járható önkormányzati burkolatlan út és a Helikon utca csatlakozásánál. A Helikon utca burkolatától a temetőig, több mint 500 méter hosszúságban önálló, 2,75 méter széles közös gyalogút-kerékpárút létesült. Ahol a két közlekedési pálya közelsége indokolja, fényvisszaverő sávos festéssel ellátott horganyzott acél csőkorlát került elhelyezésre.
 
Az út teljes szakaszán kétirányú forgalmi rend került bevezetésre, a csapadékvíz elvezetésére pedig kétoldali szikkasztó földárok épült. Az út keresztezi a Budapest-Lajosmizse-Kecskemét vasútvonalat, így a munkálatok során a vasúti átjáró felújítására is sor került, megtörtént továbbá a távközlési, elektromos közmű és a meglévő ívóvízvezeték kiváltása is. A biztonságos gyalogos, kerékpáros és autós forgalom biztosítása érdekében bővült a terület közvilágításának kiépítettsége is. A lakosság további zavartalan mindennapjaihoz támfalak és a belterületi részen zajvédőfalak épültek 2 méter magasságban. A földúti csatlakozások kapcsolati szakaszainak kiépítése mellett a területen lévő lakóingatlanok előtt szilárd burkolatú kapubehajtók épültek egységesen 4 méter szélességben. A beruházás keretében épített 2,2 km hosszú út mentén 200 fa és 1000 cserje elültetése történt.   
 
A településrész térségi, gazdasági kapcsolatának és a Hetényegyháza-Kecskemét közúti kapcsolatának kiemelkedően fontos elemévé vált a kialakult közlekedési kapcsolat az M5 autópálya és a 445. számú főút között. Az európai uniós támogatásból és hazai társfinanszírozásból megvalósult közút elősegíti egyrészt a településrészen található vállalkozások elérhetőségét, másrészt Kecskemét megyei jogú város déli gazdasági övezetének egyszerűbb megközelíthetőségét a környező
településekről érkező munkaerő számára, valamint jelentősen tehermentesíti az 5218. számú Kecskemét-Kerekegyháza összekötőutat.

A projektről bővebb információt a www.kecskemet.hu oldalon olvashatnak.
 
További információ kérhető:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Projektkoordinációs Osztály
Elérhetőség: 06 76 513 513, palyazat@kecskemet.hu
 

2023. július 11.


Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába-Galéria