Ugrás a tartalomra

Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása

Projekt címe: Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása
Azonosító szám: TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005
Felhívás témaköre: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
A felhívás címe/kódszáma: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés / TOP-6.1.5-16
Kedvezményezett: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - konzorciumvezető
Magyar Közút Nonprofit Zrt. - konzorciumi tag
Támogatási összeg: 3.322.576.733 Ft
Támogatás összege bontásban:
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata: 3.322.176.733 Ft
Magyar Közút Nonprofit Zrt.: 400.000 Ft
Támogatási mértéke: 100%
Támogatási alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Közreműködő szervezet neve: Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság
Közreműködő szervezet elérhetősége:
H- 1054 Budapest, Hold u. 4.
Postacíme: 6001 Kecskemét, Pf. 373.
www.szechenyi2020.hu
 
A TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005 azonosító számú „Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása” című projekt a Margaréta utcai csomóponttól az 5. sz főúti csomópontig tart. A tervezett kialakítás során ~1135 m hosszú, 7,00 m szélességű, aszfalt burkolatú, 2x1 forgalmi sávos közút létesül. Az északi oldalon a közvetlen szomszédos ingatlan megközelítés, valamint a meglévő földúthálózat csatlakoztatása érdekében a főpályával párhuzamosan szervizút épül, jelen ütemben 4,50 m széles zúzottkő burkolattal. A tervezett gyűjtőút déli oldalán az úttal közel párhuzamosan vezetett 2,5 m széles önálló kétirányú kerékpárút kerül kialakításra 2x1 haladósávval, valamint attól 1,50 m széles zöldsávval elválasztva külön nyomvonalon vezetett 2,25 m széles gyalogjárda.

A beruházás várhatóan 2023. II. félévében valósulhat meg.
 

Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása - Aktuális 

Sajtóközlemény
 
Lezárult a Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása
 
2022/12/17
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel konzorciumban 3,322 milliárd Ft összegű vissza nem térítendő európai uniós, illetve hazai támogatást nyert a
TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005 azonosító számú „Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása” című projekt keretében a Károly Róbert krt. hiányzó szakaszának megépülésére, mely a Margaréta utcai csomóponttól az 5. sz. főúti csomópontig húzódó útszakaszt foglalja magába.

 
A projekt a TOP-6.1.5-16 kódszámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívás keretében valósult meg. A projekt segítségével Kecskemét egyik gyűjtőútjának hiányzó szakasza kiépült, javítva ezzel a város gazdasági és lakóterületei közötti munkaerő-mobilitást. A kiépített szakasz országos közútba való csatlakozása révén elősegíti a területben rejlő gazdasági potenciál kiaknázását – a vállalatok, gazdasági szolgáltatók, közvetetten pedig Kecskemét iparterületeinek elérhetőségét. A megépült út tovább erősíti a térség gazdasági szerepét, illetve hozzájárul a lakókörnyezet fejlődéséhez.
 
A Károly Róbert körút új szakaszának kivitelezési munkálatai 2022. tavaszán kezdődtek meg – és a sikeres műszaki átadás-átvételt követően – alig több mint fél év alatt be is fejeződtek. A beruházásnak köszönhetően összesen 1684 méter újonnan épített közút létesült. A Margaréta-buszfordulótól az 5-ös főúton keresztül a Nagy Lajos király krt. bevezető szakaszáig 7 méter szélességű, aszfalt burkolatú, 2x1 forgalmi sávos közút került kialakításra. Az új útszakasz két körforgalmat is magában foglal, az 5-ös főút mentén egy turbókörforgalmat, valamint az Irinyi utcánál egy egysávos, normál körforgalmat. A kivitelezés műszaki tartalmához tartozik még egy 2x1 sávos kerékpárút, valamint egy kiépített gyalogjárda is. Az északi oldalon a közvetlen szomszédos ingatlan megközelítése, valamint a meglévő földúthálózat csatlakoztatása érdekében, a főpályával párhuzamosan szervízút is épült 4,5 méter széles zúzottkő burkolattal, továbbá az útszakasz mentén a közvilágítás is kiépítésre került.

A projektzáró eseményen - még a forgalomba helyezést megelőzően - lehetősége volt a lakosságnak a Városnéző Kisvonattal bejárni a felújított útszakaszt. A rendezvényen meleg teával, forralt borral és zsíros kenyérrel fogadták az érdeklődőket. Terv szerint a rendezvényt követően, 2022. december 17-én kora délután átadják az utat a forgalomnak.
 
A projektről bővebb információt a https://kecskemet.hu/karoly-robert-krt-ii-utemenek-megvalositasa  oldalon olvashatnak.
 
 
További információ kérhető:  
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Projektkoordinációs Osztály
Elérhetőség: +36/76-513-513, palyazat@kecskemet.hu 
 

2023. január 16.


Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása - Galéria


Intermodális Csomópont Fejlesztési Tervei