Ugrás a tartalomra

Kecskemét Megyei Jogú Város klímastratégiájának elkészítése és a városi szintű klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás

Projekt címe: Kecskemét Megyei Jogú Város klímastratégiájának elkészítése és a városi szintű klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.18-18-2019-00248
Kedvezményezett: Kecskemét MJV Város Önkormányzata
Támogatás összege: 19.930.000 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogató alap: Kohézió Alap
A projekt várható záró dátuma: 2021. II.félév

A KEHOP-1.2.1-18-2019-00248 azonosító számú projekt keretében „Kecskemét Megyei Jogú Város Klímastratégiájának egyeztetési változatának elkészítése, kidolgozása és szemléletformálási programok megvalósítása” tevékenység ellátását a mindenkor hatályos Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül meghirdetett KEHOP-1.2.1 kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című felhívás és mellékleteinek előírásaiban; a KEHOP-1.2.0-15-2016-00001 azonosító számú „Klímastratégia kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című projekt keretében készült útmutatóban, a projekt támogatási kérelméhez elkészített a Projekt Megalapozó Tanulmányban (PMT) foglaltaknak megfelelően, az irányadó hatályos Támogatási Szerződésben, projektdokumentációban és az Általános Útmutatóban; a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet); továbbá a 2018. március 1. napjától hatályos Széchenyi 2020 Kedvezményezetti Arculati Kézikönyv című dokumentumban, valamint a 2016. július 5. napja óta hatályos Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutatóban rögzített tartalmi kritériumok alapján; valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 2020-2025. évekre szóló Környezetvédelmi Programja és Cselekvési Tervében foglaltaknak megfelelően és a „BÁCS--KISKUN MEGYEI KLÍMASTRATÉGIA 2018-2030 – kitekintéssel 2050-ig” dokumentummal összhangban.

Várható műszaki/szakmai eredmények:

A KEHOP-1.2.1-18-2019-00248 azonosító számú „Kecskemét Megyei Jogú Város klímastratégiájának elkészítése és a városi szintű klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás” című projekt fontos részét képezik a szemléletformálási programok megvalósítása. Ezek egyrészt a klímastratégia elkészítéséhez szükséges partnerségi bevonás folyamatát segítik, másrészt a helyiek klíma szempontú érzékenyítését és a fenntarthatóság, klímatudatosság népszerűsítését szolgálják.

Intermodális Csomópont Fejlesztési Tervei