Ugrás a tartalomra

Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten

Pályázat címe:
Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten
Azonosító szám: TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001
Felhívás témaköre:
A foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, iskolai felzárkózást, családsegítést, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító komplex programok megvalósítása
A felhívás címe/kódszáma: TOP-6.9.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
Kedvezményezett: Kecskemét MJV Önkormányzata
Támogatási összeg: Bruttó 165.000.000 Ft
Támogatási mértéke: 100%
Támogatási alap: Európai Szociális Alap
A projekt várható záró dátuma: 2023. november 30.
Közremûködõ szervezet neve: Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság
Közremûködõ szervezet elérhetõsége:
H- 1054 Budapest, Hold u. 4.
Postacíme: 6001 Kecskemét, Pf. 373.
www.szechenyi2020.hu
 
Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten

A Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten című projekt „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra került benyújtásra. A felhívásban szereplő pályázatok elsődleges célja a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése a megyei jogú városokban.

A kecskeméti projekt a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett úgynevezett szegregált városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációját hivatott elősegíteni. Ennek érdekében a KSH 2011. évi népszámlálásának adatai alapján öt városrészt magába foglaló szegregációs akcióterület került kijelölésre a programok megvalósításának helyszínéül. Az akcióterület határai: 142-es számú vasútvonal (Kórház utcától délre található vasútvonal Lajosmizse-Kecskemét) – Műkerti sétány – Erzsébet körút – Kossuth körút – Árpád körút – Küküllő utca – Kiskőrösi út – Könyves Kálmán körút –Csap utca –Csengő utca (KSH szegregátum lehatárolásán Alma utca) – Présház utca – Róna utca – Kiskőrösi út – 9413 hrsz-ú telek közterületi határa – Könyves Kálmán körút – Halasi út – 142-es számú vasútvonal.

Az akcióterületek lakosainak részére, a jobb életlehetőségek elősegítése érdekében egyéni és közösségi fejlesztési tervek kerülnek kidolgozásra és megvalósításra. Az itt élő hátrányos helyzetű személyeket bevonják a helyi társadalmi akciókba, képzésekbe és közösségi programokba, mely tevékenységek hozzájárulnak a résztvevők társadalmi integrációjának elősegítéséhez.

A pályázatot a TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” című projekt egészíti ki, melynek keretében az önkormányzat 548 millió Ft összegű forrást biztosít infrastrukturális felzárkóztatásra.
 

Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten - Aktuális


 

TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosító számú „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” című projekt

A „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” című projekt „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra került benyújtásra. A pályázati kiírás elsődleges célja a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése a megyei jogú városokban.

A kecskeméti projekt a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett úgynevezett szegregált városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációját hivatott elősegíteni. Ennek érdekében a KSH 2011. évi népszámlálásának adatai alapján öt városrészt magába foglaló szegregációs akcióterület került kijelölésre a programok megvalósításának helyszínéül. Az akcióterület határai: 142-es számú vasútvonal (Kórház utcától délre található vasútvonal Lajosmizse-Kecskemét) – Műkerti sétány – Erzsébet körút – Kossuth körút – Árpád körút – Küküllő utca – Kiskőrösi út – Könyves Kálmán körút –Csap utca –Csengő utca (KSH szegregátum lehatárolásán Alma utca) – Présház utca – Róna utca – Kiskőrösi út – 9413 hrsz-ú telek közterületi határa – Könyves Kálmán körút – Halasi út – 142-es számú vasútvonal.

Az akcióterületek lakosainak részére, a jobb életlehetőségek elősegítése érdekében egyéni és közösségi fejlesztési tervek kerülnek kidolgozásra és megvalósításra. Az itt élő hátrányos helyzetű személyeket bevonják a helyi társadalmi akciókba, képzésekbe és közösségi programokba, mely tevékenységek hozzájárulnak a résztvevők társadalmi integrációjának elősegítéséhez. A pályázatot a TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” című projekt egészíti ki, melynek keretében 548 millió Ft összegű támogatás kerül felhasználásra infrastrukturális felzárkóztatásra.

A projekt célja közösségfejlesztő programok megrendezése, melyek lehetővé teszik a városrehabilitációval érintett területeken élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, tovább erősítve a helyi közösség kohézióját. A társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, foglalkoztatási, közösségfejlesztési és antidiszkriminációs programok 2019. áprilisától folyamatosan valósulnak meg. A szegregált környezetben élő 15-18 év közötti korosztálynak különböző foglalkozások (pl. az „önismereti csoport kamaszoknak” elnevezésű program, ifjúsági elsősegélynyújtó- és közösségi program) kerültek meghirdetésre, továbbá önsegítő női klub és családi nap keretében vehettek részt programokon a célcsoport tagjai.

A projekt keretében 50 fő részére a targoncavezetői képzés 2021. évben sikeresen lebonyolításra került. A személyes kompetenciák fejlesztésére irányuló képzés 200 fő részvételével 2022. június 3-án befejeződött, a parkgondozó és kisgépkezelő képzés 40 fő részére tervezetten 2023. I. félévében megvalósításra kerül

2022. november 7.


Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten - Galéria


Intermodális Csomópont Fejlesztési Tervei