Ugrás a tartalomra

HIRDETMÉNY - Kecskemét Megyei Jogú Város településképének védelméről szóló 16/2017. (IX.21.) rendelete módosításának tervezete - partnerségi véleményezés

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a településkép védelme és alakítása érdekében a 2017. évben önkormányzati rendeletet alkotott, melyben meghatározta a településképi követelményeket, a helyi védelem tárgyát és szabályait, az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert, valamint a településkép védelmének eszközeit.

 

A rendelet készítése során a helyi védelmet meghatározó előírások értékvizsgálat alapján készültek, mely a településrendezési terv 2015. évi felülvizsgálatát megalapozó vizsgálatának az épített környezet, illetve a táji és természeti környezet értékeire vonatkozó munkarésze volt. Ennek megfelelően a helyi egyedi védelem alatt álló elemek listája a korábbi önkormányzati örökségvédelmi rendelethez képest nem változott a rendelet megalkotásakor.

 

A rendelet készítésének időszakában és azt követően a helyi egyedi védelemmel érintett elem védelmének megszüntetésére vonatkozóan beérkezett kérelmek indokolttá tették az építészeti örökségvédelem tárgyának felülvizsgálatát. Továbbá a jogharmonizáció érdekében a jogszabályi környezetben a közelmúltban történt változások, valamint a zöldfelületekre vonatkozó településképi követelmények kapcsán a rendelet szövegében is szükséges módosításokat elvégezni.

 

Kecskemét megyei jogú város településképének védelméről szóló 16/2017. (IX.21.) rendelete módosításának tervezete elkészült, melyet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) pontjának megfelelően partnerségi véleményezésre bocsájtom a településfejlesztési, településrendezési és településképi egyeztetési eljárások partnerségi szabályairól szóló 27/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete szerint a partnerek számára.

 

A rendelet módosításának elkészült tervezete az alábbi linken érhető el:

 

www.kecskemet.hu/uploads/tkrmod19vel.zip

 

A rendelet-tervezet ismertetése és véleményezése céljából az Önkormányzat lakossági fórumot szervez, melynek időpontja és helyszíne:

 

2019. július 18. 15.00 óra

6000 Kecskemét, Rákóczi út 3. I. emeleti kisterem

 

 

 

A partnerek észrevételeiket a lakossági fórumon, illetve 2019. július 26-ig írásban tehetik meg, postai úton a hivatalnak címezve (Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Mérnöki Iroda, Várostervezési Osztály, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) vagy elektronikus úton a varostervezes@kecskemet.hu email-címen vagy személyesen a Várostervezési Osztály ügyfélfogadási idejében (kedd 7:45-16:00, csütörtök 13:00-18:00) a Városháza színház felőli ügyfélfogadójában. A javaslatokat az erre a célra rendszeresített véleményezési űrlapon tudják megtenni, mely szerkeszthető formában a fenti linken elérhető.

 

Kecskemét, 2019. július 9.

 

                                                                                                                     Szemereyné Pataki Klaudia
                                                                                                                                   polgármester

2019. július 23.

Csatolmányok

Kecskeméti fejlesztések

Kecskeméti fejlesztések

GYERTEK KECSKEMÉTRE!

Kecskemét legfrissebb turisztikai kisfilmje