Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

HIRDETMÉNY - Kecskemtét Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek módosítása

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012 (XII.6.) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő üggyé nyilvánította a 44. számú főút, 445. számú főút és 4622. jelű összekötő út közötti szakasz fejlesztését. A fejlesztés az érintett szakaszon három csomópont átalakítását tervezi. A fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges a településrendezési eszközök módosítása.

Az elkészült módosítási tervezet a www.kecskemet.hu/uploads/TRT44ut.zip tárhelyen érhető el.

A széles körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében – tájékoztatom a lakosságot és az érintett partnereket, hogy az önkormányzat a 44. sz. út fejlesztése elkészült tervezetét közzéteszi és véleményezési lehetőségét biztosítja.

Az elkészült tervezethez írásos észrevételeket és javaslatokat benyújtani postai úton a Polgármesteri Hivatalhoz (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) címezve vagy elektronikus úton a varostervezes@kecskemet.hu e-mail címre a közzétételtől számított 15 napon belül lehet.

A munkaközi tájékoztató lakossági fórumon történő ismertetését és közterületi hirdetőfelületen történő kihelyezését a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjainak megfelelően elektronikus úton, a fent említett tárhelyen való közzététellel, összefoglaló szakmai tájékoztatóval, illetve a véleményezési határidőn belül a fenti e-mail címen kérdésfeltevési lehetőség biztosításával folytatja le az önkormányzat.  

 

Kecskemét, 2021. november 12.

 

Tisztelettel:

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

2021. november 15.