Ugrás a tartalomra

HIRDETMÉNY

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 170/2018. (IX.13.) határozatával úgy döntött, hogy a déli iparterületi 8683/303 és 8683/419 hrsz-ú telkek fejlesztése érdekében a 44. sz. főút, 5. sz. főút és a Mártírok útja közötti szakaszának fejlesztésekkel érintett területét kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

Ugyancsak e határozattal döntött a közgyűlés arról is, hogy kezdeményezi a kiemelt fejlesztési területre vonatkozó településrendezési eszközök módosításának megindítását.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6) bekezdés c) pontjának megfelelően a kiemelt fejlesztési terület településrendezési eszközeinek módosítását tárgyalásos eljárással folytatja le az önkormányzat. A Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településfejlesztési, településrendezési és településképi véleményezési eljárások partnerségi szabályairól szóló 27/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet alapján a településrendezési eszköz véleményezési tervezetéhez a partnerek megkeresésével egyidejűleg a város lakosságának véleményezési lehetőségét is biztosítani kell.

A módosítási dokumentáció a

http://kecskemet.hu/uploads/kiempartneri.zip

tárhelyen érhető el.

A módosítás ismertetése céljából az Önkormányzat lakossági fórumot szervez, melynek időpontja és helyszíne:

 

2018. szeptember 25. (kedd) 16,00 óra
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Kecskemét, Kossuth tér 1. I. em. 2.

 

A tervezettel kapcsolatban 2018. október 4-ig a hivatalhoz írásban benyújtva lehet véleményt adni (papíralapon vagy email-en a varostervezes@kecskemet.hu címre).

Kecskemét, 2018. szeptember 14.
 

Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester

2018. szeptember 25.

Kecskeméti fejlesztések

Kecskeméti fejlesztések

GYERTEK KECSKEMÉTRE!

Kecskemét legfrissebb turisztikai kisfilmje