Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Településfejlesztési Terv és Településrendezési Terv ismertetés, véleményezés

  
HIRDETMÉNY
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 157/2021. (XII.16.) határozatával döntött a város településfejlesztési terve és a településrendezési terve elkészítésének partnerségi egyeztetéséről. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29/A. § (3) és (5) bekezdése alapján az elkészült tervezet véleményezése az önkormányzat honlapján, a közterületi hirdetőfelületen és a helyi lapban való együttes közzétételével történik. 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 79/2020. (VII.2.) határozatával döntött a város településrendezési eszközeinek 2020. évi felülvizsgálatának elindításáról. A felülvizsgálat 19/2020. számú módosítási tétele esetében további egyeztetések voltak szükségesek a tervezet kidolgozásához.
 
A széles körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében tájékoztatom a lakosságot és az érintett partnereket, hogy az önkormányzat a módosítások elkészült tervezetét a településfejlesztési, településrendezési és településképi egyeztetési eljárások partnerségi szabályairól szóló 27/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet alapján közzéteszi és véleményezési lehetőségét biztosítja.
 
Az elkészült tervezetek a
https://kecskemet.hu/uploads/TFT-TRTvelemenyezes2022okt.zip
tárhelyen érhetők el.
 
Az elkészült tervezethez írásos észrevételeket és javaslatokat benyújtani postai úton a Polgármesteri Hivatalhoz (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) címezve vagy elektronikus úton a varostervezes@kecskemet.hu e-mail címre a közzétételtől számított 30 napon belül lehet.
Az elkészült tervezet, mint munkaközi tájékoztató lakossági fórumon történő ismertetésére 2022. október 6-án 14 órai kezdettel kerül sor a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ földszint 32. termében.
 
Kecskemét, 2022. szeptember 28.
 
                                                                                                  Tisztelettel:
 
                                                                                                  Szemereyné Pataki Klaudia
                                                                                                  polgármester
 

2022. szeptember 30.