Ugrás a tartalomra

HIRDETMÉNY A JÓVÁHAGYÁSRÓL

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 104/2018. (VI.21.) határozatával módosította a város Településszerkezeti Tervét, egyúttal ezzel összhangban 10/2018. (VI.21.) önkormányzati rendeletével módosította a Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletét.

 

A módosítás lényege:

A kiemelt fejlesztési területté nyilvánított megyei kórházat és környezetét érinti a módosítás, egyrészt a Nyíri út – Akadémia krt.-i kereszteződés körforgalmú csomóponttá fejlesztésének területigényét biztosító közlekedési területi kijelölés változott, másrészt a kórház jelenlegi parkolóterülete önálló övezeti lehatárolást kapott, településközpont vegyes övezeti besorolással annak érdekében, hogy ott többszintes parkolóház épülhessen. Az elfogadott övezeti előírások szerint a megengedett legnagyobb épületmagasság és a beépítési mód településképi vélemény alapján engedélyezhető, míg a legnagyobb beépíthetőség 60 % lehet.

A módosítás a

http://kecskemet.hu/uploads/TRT2018kiemeltjovahagyott.zip

linken érhető el.

Kecskemét, 2018. július 2.

Szemereyné Pataki Klaudia

polgármester

2018. június 24.

Kecskeméti fejlesztések

Kecskeméti fejlesztések

GYERTEK KECSKEMÉTRE!

Kecskemét legfrissebb turisztikai kisfilmje