Ugrás a tartalomra

Hirdetmény a lakossági fórumról

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 255/2017. (XI.22.) határozatával döntött a város Településrendezési Terve 2018. évi felülvizsgálatának elindításáról. A felülvizsgálat 116. számú módosítási tétele Belső-Máriahegy területére vonatkozó szabályozást módosítását készíti elő. Az érintett területet a jelenlegi belterületi határ – Nyíri út – Széles köz – 5. sz. főút határolja le.

A településfejlesztési, településrendezési és településképi véleményezési eljárások partnerségi szabályairól szóló 27/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet értelmében a véleményező államigazgatási szervek megkeresésével egyidejűleg, azonos határidővel a város lakosságának véleményezési lehetőségét is biztosítani kell.

A módosítási tervezet ismertető adatlapja a

http://www.kecskemet.hu/uploads/trt2018mariahegy_velemenyezes.zip

tárhelyen érhető el.

A tervezett módosítás ismertetése céljából az Önkormányzat lakossági fórumot szervez, melynek időpontja és helyszíne:

2018. július 12. 16.30 óra

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. em. 2.

Kecskemét, Kossuth tér 1.

A tervezettel kapcsolatban 2018. július 20-ig a hivatalhoz írásban benyújtva lehet véleményt adni.

Kecskemét, 2018. július 2.

Tisztelettel:

Szemereyné Pataki Klaudia

polgármester

2018. július 3.

Kecskeméti fejlesztések

Kecskeméti fejlesztések

GYERTEK KECSKEMÉTRE!

Kecskemét legfrissebb turisztikai kisfilmje