Ugrás a tartalomra

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY – ösztöndíjas foglalkoztatásra

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Pályakezdő fiatalok ösztöndíjas foglalkoztatására

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet pályakezdő fiatalok ösztöndíjas foglalkoztatására.

Az ösztöndíjas foglalkoztatás célja, hogy ennek keretében a pályakezdő diplomások a szakmai készségek megszerzése érdekében gyakorlati munkatapasztalatot szerezzenek, ezáltal nagyobb esélyük legyen a későbbi elhelyezkedésben.

Az ösztöndíjas foglalkoztatás nem azonos a köztisztviselői munkavégzéssel, de lehetőséget teremt a fiataloknak arra, hogy az adott szervezet feladatait megismerjék és a tanultakat a gyakorlatban hasznosítsák.

Az ösztöndíjas tevékenységének irányítását, ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal kijelölt szakmai segítője végzi.

Az ösztöndíjas jogviszony létesítésének általános feltételei:

A 2011. évi CXCIX. tv. 39. § (1) bekezdése szerint:

 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság
A 2004. évi CXXIII. tv. 1. § (2) bekezdés 6. pontja alapján pályázhat, aki az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjában:

 • a 30. életévét még nem töltötte be,
 • a diplomája a jogviszony létesítését megelőző két éven belül került kiadásra és
 • a munkaviszonyban - ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerinti jogviszonyt és az adórendszeren kívüli foglalkoztatásnak minősülő háztartási munkára irányuló munkaviszonyt -, közalkalmazotti jogviszonyban, közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban nem áll.
Az ellátandó feladatok: a 2004. évi CXXIII.tv. szabályozása szerint az ösztöndíjas foglalkoztatott önálló, köztisztviselői feladatkörbe tartozó munkát nem végezhet, ezért az iskolai végzettséghez igazodó munkatapasztalat-szerzés egyéni programban foglalt feladatokat kell ellátni.

Az ösztöndíjasok foglalkoztatására jelenleg elsősorban az alábbi szakterületen, a meghatározott végzettséggel kerül sor:

 • városrendezési terület (tájrendező és kertépítő mérnök, tájépítészmérnök, településmérnök végzettség),
Az ellátandó feladatok köre a Várostervezési Osztály, és főként a városi főkertész feladatkörébe tartozó ügyekhez igazodik, különösen az alábbi területeken:

 • zöldfelületekkel, faállománnyal kapcsolatos lakossági igények/panaszok ügyintézése;
 • fasor leváltások, rekonstrukciók és új telepítések;
 • fakivágások és pótlási előírásainak ügyintézése;
 • meglévő zöldfelületek rekonstrukciója, növénypótlásai és új növényfelület telepítések;
 • egynyári, hagymás és kétnyári virágfelületekkel kapcsolatos ügyek intézése;
 • út- és közműfejlesztésekhez zöldfelületi ügyintézés;
 • komplex (burkolatokkal, épített elemekkel együttes) környezetrendezési és kertépítészeti feladatok ügyintézése (pl. közösségi terek, játszó- és labdaterek, illetve sportpályák létesítésének, rendezésének és fejlesztésének ügyintézése);
 • kertészeti szakvélemények ügyintézése;
 • közterületi berendezések, alkotások és emléktáblák ügyintézése.
Az ösztöndíjas foglalkoztatás szerződéssel jön létre, időtartama minimum 9 hónap maximum 1 év.

Az ösztöndíj mértéke: teljes munkaidő esetén havi bruttó 202.200,-Ft.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó motivációját a közigazgatás iránti elhívatottságról,
 • elképzeléseit a megpályázott állás ellátásáról,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó személyi adatait, rövid önéletrajzot,
 • az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt
 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázatot Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez kell benyújtani. (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) A borítékon kérjük feltüntetni: „Ösztöndíjas foglalkoztatási pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • a kecskeméti kötődésű,
 • kiemelkedő minősítésű bizonyítvánnyal rendelkező pályázók,
 • felhasználó szintű számítástechnikai ismerettel rendelkezők.
Jelentkezésével és önéletrajzának megküldésével Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önéletrajzában megadott adatokat Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje abból a célból, hogy az állásajánlatra történő kiválasztást lebonyolítsa. Ezen hozzájárulását Ön bármikor, indokolás nélkül jogosult visszavonni e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu felületen) ügyfélkapus azonosítást követően erre vonatkozó kérelem megküldése útján.

2021. augusztus 23.

Intermodális Csomópont Fejlesztési Tervei