Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Bem utca - Kuruc krt. kereszteződésében körforgalom kiépítése - Aktuális

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT A BEM UTCA – KURUC KRT. KERESZTEZŐDÉSÉBEN
A KÖRFORGALOM ÉPÍTÉSE
2020| 11. | 20.

Befejeződött Kecskeméten Bem utca – Kuruc krt. kereszteződésében a körforgalom kiépítése a Széchenyi
2020 program keretén belül. A megvalósuló beruházással egy nagyobb áteresztőképességű kétsávos
csomópont létesült, amelyben a kerékpáros és gyalogos átkelés biztonságos feltétlei is teljesültek, a
torlódások megszűnésével pedig csökken a környezet terhelése. A projekt 1. 205. 373.788,- Ft összegű vissza
nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a “Fenntartható városi közlekedés című felhívás keretében a
TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00002 azonosító számon támogatási kérelmet nyújtott be a ”Bem utca - Kuruc krt.
kereszteződésében körforgalom kiépítése” című projektre, amelyen bruttó 1.205.373.788, -Ft vissza nem
térítendő európai uniós támogatásban részesült. A támogatás intenzitása 100 %, a beruházás az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, valamint hazai társfinanszírozással valósult meg.

A projekt célja Kecskeméten a Bem utca - Kuruc körút közötti nagy forgalmú, jelzőlámpás csomópontban egy
úgynevezett turbó körforgalom kialakítása, valamint a gyalogos és kerékpáros áthaladás biztonságos
megoldása.A projekt keretében ezen a téren egy átfogó, a biztonságos kerékpározás felvilágosítására és e
közlekedforma jelentőségének a szemléletformálására is indult kampány.

Kecskemét központjából a város észak-keleti irányba történő, valamint a megyeszékhelyről a 44-es
főközlekedési út - Tiszakécske, Békéscsaba, Szolnok felé - az átépítendő csomóponton keresztül lehetséges.
A tervezett fejlesztés szükségességét az indokolta, hogy a jelenlegi csomópont működését a reggeli, valamint
a délutáni csúcsidőszakokban nagyon jelentős – több szász méter hosszúságú – torlódások jellemezték,
amelyek miatt az a jelenlegi állapotában fokozottan balesetveszélyes. A körforgalom kialakításával
biztonságosabbá vált a jelenlegi kereszteződés, kevesebb baleset keletkezik a körpálya elsőbbsége és a
középsziget alkalmazásának a sebességcsökkentő hatása miatt. Az alacsonyabb sebesség mellett megnőtt a
csomópont áteresztő képessége és kevesebb konfliktuspont alakul ki. Fontos szempont továbbá, hogy a
folyamatosabb forgalomlebonyolódás mellett csökkennek a környezeti ártalmak, a zaj- és a
levegőszennyezés, valamint gazdasági szempontból az átlagos időveszteség, valamint a közlekedési költség
szintén csökken. A körforgalom mellett elválasztott gyalog- és kerékpárút létesült, mely a kerékpáros
közlekedés feltételeinek, valamint a közszolgáltatások, munkahelyek elérhetőségének javítását, a környezeti
terhelés csökkentését, valamint az egészséges életmód feltételeinek megteremtését segíti elő.

A projekt megtakarításából megvalósult az aluljáró támfalának sóvédelmi kivitelezése 18. 897.475 forintból. A
beruházás során a támfal és a monolit szegély az aluljáró mindkét oldalán, teljes hosszában sókorrózió elleni
bevonattal lett ellátva. A beavatkozás jelentősen megnöveli a műtárgy élettartamát és többletvédelmet jelent
az elkerülhetetlen téli útüzemeltetésből adódó káros hatások ellen.

A teljes beruházás keretében 499 méter új csapadékcsatorna, 446 méter új vízvezeték és 182 méter új
szennyvízcsatorna létesül, és összesen 150 méter hosszú kerékpárút kerül kialakításra, továbbá csaknem
8000 m2 új szilárd burkolat épül épül.

A fejlesztés hozzájárul a fenntartható közlekedési módok közlekedési feltételeinek a javulásához, az
éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet
kialakításához.

A projekt megvalósulása a www.kecskemet.hu oldalon követhető.
További információ kérhető:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály
Elérhetőség: 06 76 513-513 palyazat@kecskemet.hu

2022. augusztus 25.