Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

1. Szervezeti, személyzeti adatok
 
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
- Elérhetőségi adatok
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
            varoshaza@kecskemet.hu
Honlap: www.kecskemet.hu
- A szervezet vezetői
Polgármester
Alpolgármesterek
- A szervezeti struktúra
Közgyűlés
Bizottságok
Tanácsnokok
Közgyűlés tagjai
- Bizottságok elnökeinek neve, elérhetősége
Esélyteremtési Bizottság
A bizottság elnöke:
Engert Jakabné önkormányzati képviselő
Értékmegőrzési Bizottság
A bizottság elnöke:
Hörcsök Imre önkormányzati képviselő
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság
A bizottság elnöke:
Falu György Tamás önkormányzati képviselő
Jogi és Ügyrendi Bizottság
A bizottság elnöke:
Dr. Sztachó-Pekáry István önkormányzati képviselő
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
A bizottság elnöke:
Leviczky Cirill önkormányzati képviselő
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság elnöke:
Király József önkormányzati képviselő
1.2. Felügyelt költségvetési szervek
- Köznevelési intézmények
- Egészségügyi és szociális intézmények
1.3. Gazdálkodó szervezetek
- Kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
- Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
- Kisebbségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
1.4. Közalapítványok
- Önkormányzat által alapított közalapítványok
- Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány
- Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány
- Magyar Animáció Háza Közalapítvány
-Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány
 
1.5. Lapok
- Az Önkormányzat nem alapított lapot.
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
- Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 
2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
- A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- A helyi önkormányzat önként vállalt feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza
- Közgyűlési rendeletek
2.2. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Ügytípusok
2.3 Közszolgáltatások
Jogszabályi háttér
Az egyes közszolgáltatások bemutatása
Közszolgáltatási díjak
2.4. A szerv nyilvántartásai
Az önkormányzatnak ilyen nyilvántartása nincs.
2.5. Nyilvános kiadványok
Nyilvános kiadványok
2.6. Döntéshozatal, ülések
- A testületi szerv döntései előkészítésének rendjét, a döntésben való állampolgári közreműködés módját, a döntéshozatal eljárási szabályait, az ülések helyét és a látogathatóságának rendjét a Közgyűlés Szervezeti és Működési szabályzata tartalmazza
- A testületi szerv megtartott üléseinek ideje és döntései
- A testületi szerv tervezett üléseinek ideje és napirendje
2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
- Tájékoztatók
- Közgyűlési meghívók és a nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések felsorolása
- Közgyűlési rendeletek
- Közgyűlési jegyzőkönyvek
2.8. Pályázatok
Pályázatok
2.9. Közérdekű adatok igénylése
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzata
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 30. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályokat az alábbiakban határozom meg.
Közérdekű adatok szabályzat
2.10. Közzétételi listák
Az Önkormányzatnak különös és egyedi közzétételi listája nincs.
3. Gazdálkodási adatok
 
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
2011
Jelentés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormanyzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/3)
2009
Jelentés a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat szilárd hulladék gazdálkodási feladatainak ellenőrzéséről
2007
Jelentés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről
2005
Jelentés a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről
 
3.2. Költségvetések, beszámolók
2019
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi elemi költségvetése
2018
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi elemi költségvetése
2017
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi elemi költségvetése
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi éves elemi költségvetési beszámolója
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végehajtása
2016
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi elemi költségvetése
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése
      -Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése melléklet
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi éves elemi költségvetési beszámolója
     - Kecskemét Megyei Jogú Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtása
2015
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi éves elemi költségvetési beszámolója
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtása
       Előterjesztés szövege
       Előterjesztés mellékletei
       Rendelet
       Rendelet mellékletei
       2a melléklet
       2b melléklet
2014
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi elemi költségvetése
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi éves elemi költségvetési beszámolója
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtása
       Előterjesztés szövege
       Előterjesztés mellékletei
       Rendelet mellékletek
       2a melléklet
       2b melléklet
       9/2015 önkormányzati rendelet
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának I. féléves helyzete
       Tájékoztató
       Tájékoztató - melléklet
       2a melléklet
       2b melléklet
2013
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi elemi költségvetése
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi éves elemi költségvetési beszámolója
       Önkormányzat szöveges indoklás
       Önkormányzat mellékletek
       Önkormányzat KGR űrlapok
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. I. félévi elemi költségvetési beszámolója
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtása
       Előterjesztés szövege
       Rendelet mellékletek
       5-2014 önkormányzati rendelet
       2a melléklet
       2b melléklet
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzete
       Tájékoztató
       Tájékoztató mellékletei
       2 a melléklet
       2 b melléklet
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzete
       Tájékoztató
       Tájékoztató mellékletei
       2 a melléklet
       2 b melléklet
2012
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi elemi költségvetése
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi elemi költségvetési beszámolója
       KMJV 2012 éves elemi beszámoló űrlapok
       KMJV 2012 éves elemi beszámoló kiegészítő melléklet
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. I. félévi elemi költségvetési beszámolója
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtása
       KMJV Önkormányzat előterjesztés szövege
       KMJV Önkormányzat előterjesztés mellékletei
       KMJV Önkormányzat 2a melléklet
       KMJV Önkormányzat 2b melléklet
       KMJV Önkormányzat rendelet mellékletei
       KMJV Önkormányzat könyvvizsgálói jelentés
       KMJV Önkormányzat zárszámadási rendelet
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzete
       Önkormányzat háromnegyed éves beszámoló
       Tájékoztató
       Tájékoztató mellékletei
       2a melléklet
       2b melléklet
     - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzete
       Jegyzőkönyv kivonat
       2a melléklet
       2b melléklet
       Tájékoztató melléklete
       Tájékoztató szövege
3.3. Működés
- A foglalkoztatottak (a létszám, illetmények, juttatások és költségtérítések adatait a költségvetési beszámoló tartalmazza)
- Támogatások, pályázatok, beszerzések
Jogszabályok
A fenti közérdekű adatokat az alábbi jogszabályok alapján teszi közzé a Polgármesteri Hivatal:
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

2019. március 5.