Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Címnyilvántartás

TÁJÉKOZTATÓ
a központi címregiszterről és a címkezelésről

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek.
A nyilvántartás naprakészen tartásáról kecskeméti ingatlanok esetében a város jegyzőjének nevében a Hatósági Iroda Igazgatási Osztálya gondoskodik a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címek felülvizsgálatával, továbbá szükség esetén új címek képzésével.
A címek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van.
A KCR-be bejegyzett címmel kell rendelkezniük a Magyarország területén található alábbi ingatlanoknak:
- beépítésre szánt területen fekvő teleknek,
- beépítésre szánt területen fekvő telken
- létesített épületnek,
- létesített épületen belül található lakásnak,
- létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pincének,
- beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek, ha azon
- épületet létesítettek,
- létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található,
- olyan, a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt területen fekvő telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egységnek, amelynek a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja.
A KCR az alábbi címelemeket tartalmazza:
- település neve
- postai irányítószám
- közterületnév
- közterületjelleg
- házszám
- ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó épülethez rendelt lépcsőház jele
- ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatóak önálló rendeltetési egységek, az épülethez vagy a lépcsőházhoz tartozó szint jele, és
- ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló rendeltetési egység van, az önálló rendeltetési egység ajtajának, bejáratának megjelölése.
A fent jelölt munka eredményes elvégzése érdekében kérem a Tisztelt Lakosság megértését és együttműködését.

2024. március 13.