Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Foglalkoztatási paktum Kecskeméten

Pályázat címe: Foglalkoztatási paktum Kecskeméten
Azonosító szám: TOP-6.8.2-15-KE1-2016-00001
Kedvezményezettek:
Kecskemét MJV Önkormányzata - konzorciumvezető
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal - konzorciumi tag
Támogatási összeg: 1 762 711 490 Ft
Támogatás összege bontásban:
KMJVÖ: 302 239 445 Ft
BKVKH: 1 460 472 045 Ft
Támogató alap: Európai Szociális Alap
Támogatás mértéke:100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023 december 31.
Közreműködő szervezet neve: Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság
Közreműködő szervezet elérhetőségé:
H- 1054 Budapest, Hold u. 4.
Postacíme: 6001 Kecskemét, Pf. 373.
www.szechenyi2020.hu
A projekt honlapjai:
http://www.kecskemetpaktum.hu/hu/bemutatkozas/project-bemutatasa/
https://invest.kecskemet.hu/
 
 
A projekt Kecskemét közigazgatási területén, valamint a Paktumhoz csatlakozó 4 településen, Fülöpházán, Jakabszálláson, Kunszálláson és Városföldön valósult meg.
 
A projekt célja a Kecskemét térségi foglalkoztatási partnerség létrehozása, működtetése a térségi társadalom- és gazdaság fejlődése érdekében volt.
 
A foglalkoztatási partnerség kiemelt célja a hátrányos helyzetű álláskeresők térségi munkavállalásának biztosítása, a térség lakosságmegtartó erejének erősítése, demokratikus állampolgári jogok hozzáférhetőségének biztosítása, képzésekben, képességfejlesztésekben való részvétel biztosítása által. Továbbá az önfoglalkoztatóvá válás elősegítése, foglalkoztatás elősegítése a különféle foglalkoztatáshoz kapcsolódó szolgáltatások és kedvezmények által. Ezzel összhangban gazdaságfejlesztési céllal, a helyi, térségi vállalatok, vállalkozások versenyképességének támogatása a megfelelő képzettségű, képességű munkavállalók biztosításával, információs rendszer kialakításával és foglalkoztatáshoz kapcsolódó szakmai rendezvények szervezésével.
 
Fenti célok elérése érdekében az alábbi feladatok valósultak meg:
 
  • Az előzetes helyzetfeltárás és hatástanulmány alapján a projektkoncepció részletes kidolgozása előtt egyeztetések a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzattal és a közös konzorciumi partnerrel, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatallal.
  • Ennek eredményeképpen a megyei jogú város és a megyei projekteknek illeszkedniük kell egymáshoz, mind a területi lehatárolás, mind a szakmai lehatárolás és szakmai koncepciók tekintetében.
  • Foglalkoztatási Paktumszervezet felállítása, melynek 18 területi és szakmai szervezet a tagja.
  • A projekt keretében elkészült egy megvalósíthatósági tanulmány, amely a teljes projekt végrehajtás alapját jelenti.
  • Létrehozásra került egy interaktív portál a foglalkoztatási partnerségben résztvevők, vállalkozások és a célcsoport hatékony kommunikációjának elősegítése érdekében.
  • A projekt fő tevékenysége keretében foglalkoztatás és képzés nyújtása történt a célcsoportok számára.
  • A projekt külön figyelmet fordít egy szociálisgazdaság-fejlesztési program kidolgozására az önfoglalkoztatóvá, vállalkozóvá válás intézményes támogatását szolgálja.
  • Munkaerőpiaci szolgáltatások és munkaerőpiaci vonatkozású vállalkozási tanácsadás rendszer kifejlesztésére is sor került, a foglalkoztatók érzékenyítésére a hátrányos helyzetűek foglalkoztatási arányának növelése érdekében, továbbá a projekt előrehaladásával felülvizsgálatra került a működtetés, összegyűjtésre kerültek a tapasztalatok és megtörtént a jó gyakorlatok megosztása.
 
A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban 1244 fő került bevonásra, amely az alábbi projekttevékenységekből tevődik össze: támogatott képzések, támogatott foglalkoztatás (pl. bértámogatás), valamint munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása (pl. mentorálás). Ezen tevékenységeket a konzorciumi partner, a kormányhivatal végezte.
 
A projekt 2023.12.31. napjával zárult.

Foglalkoztatási paktum Kecskeméten - Aktuális


 

 SAJTÓKÖZLEMÉNY
Több mint 1200 fő bevonása után zárul a Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten
 
2023. 12. 12.
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal konzorciumban megvalósította a TOP-6.8.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Foglalkoztatási paktum Kecskeméten” című projektet, melynek célja a munkaerőpiaci támogatások nyújtásán túl a Kecskemét térségi foglalkoztatási partnerség létrehozása volt. A projekt Kecskemét Megyei Jogú Város, valamint Fülöpháza, Jakabszállás, Kunszállás és Városföld területén több, mint 7 éven át tartott. A projekt 1,779 Milliárd Ft összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósult meg a Széchenyi 2020 program keretében.
 
 A foglalkoztatási partnerség kiemelt célja a hátrányos helyzetű álláskeresők térségi munkavállalásának biztosítása, a térség lakosságmegtartó erejének erősítése, képzésekben, képességfejlesztésekben való részvétel biztosítása, továbbá az önfoglalkoztatóvá válás, a foglalkoztatás elősegítése volt, a különféle foglalkoztatáshoz kapcsolódó szolgáltatások és kedvezmények által. Ezzel összhangban a helyi és térségi vállalatok, vállalkozások versenyképességének támogatása a megfelelő képzettségű, képességű munkavállalók biztosításával, információs rendszer kialakításával és foglalkoztatáshoz kapcsolódó szakmai rendezvények szervezésével valósult meg.
 
A projekt célkitűzései között kiemelt szerepet kaptak az alábbiak:
- a hátrányos helyzetűek munkába állásának támogatása;
- a fiatal korosztály, a pályakezdők elhelyezkedési támogatása, mielőbbi munkaerőpiacra juttatása;
- a közmunkások „elsődleges” munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítése, munkába állásuk előtti hatékony felkészítésük biztosítása;
- az 50 év feletti korosztály munkaerőpiacra jutásának támogatása;
- a foglalkoztatást, az elhelyezkedési esélyeket elősegítő képzések szervezése, az ebben történő részvétel támogatása.
 
A program sikerét mi sem mutatja jobban, mint hogy a projekt 2016. évi indulása óta összesen 1244 fő bevonása történt meg, akik közül 555 fő 100%-os (8+4 havi) bérköltség támogatásban, 245 fő munkaerőpiaci szolgáltatásban, 276 fő vállalkozóvá válási támogatásban, 111 fő 70%-os (8+4 havi) bértámogatásban, 50 fő 90 napos bértámogatásban és 7 fő képzésben részesült. A célcsoportokat tekintve a legnagyobb számban az inaktívakat, illetve a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetetteket sikerült mobilizálni, de emellett jelentős volt az 50 év felettiek és a GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek és a 25 év alatti fiatalok, illetve 30 év alatti pályakezdő álláskeresők részaránya is.
 
A projektről bővebb információt a https://kecskemet.hu/foglalkoztatasi-paktum-kecskemeten és a www.kecskemetpaktum.hu oldalakon olvashatnak.
 
További információ kérhető:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Fejlesztéspolitikai Iroda Projektkoordinációs Osztály
Cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
E-mail: paktumiroda@kecskemet.hu
Telefon: +36 76/513-513 (2353)

2024. január 10.


Foglalkoztatási paktum Kecskeméten