Ugrás a tartalomra

Pályázati felhívás – Kecskemét, Méntelek 268. szám alatti (kivett tanya) ingatlan értékesítésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
52/2020. (VI. 30.) VPB. sz. határozata 6. számú melléklete

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)
52/2020. (VI. 30.) VPB. sz. határozata alapján


Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: Vagyonrendelet) 24. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerint


 

nyilvános, többfordulós pályázatot ír ki a

 

Kecskemét, Méntelek 268. szám alatt található, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő 0206/370 hrsz-ú, 4007 m2 területű kivett tanya megnevezésű, a pályázati kiírásban részletesen ismertetett ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítésére.

 

Az Ingatlan értékesítését ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli.

 

A versenyeztetés a Vagyonrendelet 24. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott formában történik.

 

Az Ingatlan minimális értékesítési ára bruttó 8.700.000,- Ft.

 

A pályázatokat legkésőbb 2020. augusztus 10. napján 9. óráig személyesen lehet egy eredeti és két másolati példányban benyújtani a KIK-FOR Kft. (6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14.) titkárságán, a III. emelet 320. számú irodában. Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, zárt borítékban, a borítékon kívül „0206/370 hrsz-ú ingatlan” jelige feltüntetésével lehet.

 

Részletes pályázati kiírás letölthető Kecskemét Megyei Jogú Város hivatalos honlapjáról (www.kecskemet.hu), valamint a KIK-FOR Kft. (www.kikfor.hu) honlapján az „Eladó ingatlanok” menüpont alatt.

 

A pályázat kiírója a Vagyonrendelet 28. § (2) bekezdése alapján fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

 

Kecskemét, 2020. június 30.

 

2020. július 7.