Ugrás a tartalomra

HIRDETMÉNY Kecskemét Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek módosítása, kiemelt ügyek

HIRDETMÉNY

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 70/2021. (X.21.) határozatával úgy döntött, hogy kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja és kezdeményezi a településrendezési eszközök módosítását

- a Dobó körút mentén tervezett parkolóház fejlesztése érdekében a kecskeméti 14, 17/55 és 17/56 hrsz.-ú telkekre vonatkozóan,

- fotovoltaikus kiserőmű létesítése érdekében a kecskeméti 0484/71 hrsz.-ú telekre vonatkozóan.

A módosításokat ismertető dokumentáció a

http://kecskemet.hu/uploads/kiemelt2021dec.zip

tárhelyen érhető el.

A széles körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében – tájékoztatom a lakosságot és az érintett partnereket, hogy az önkormányzat a módosítások elkészült tervezetét közzéteszi és véleményezési lehetőségét biztosítja.

Az elkészült tervezethez írásos észrevételeket és javaslatokat benyújtani postai úton a Polgármesteri Hivatalhoz (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) címezve vagy elektronikus úton a varostervezes@kecskemet.hu e-mail címre a közzétételtől számított 15 napon belül lehet.

Az elkészült tervezet, mint munkaközi tájékoztató lakossági fórumon történő ismertetését és közterületi hirdetőfelületen történő kihelyezését a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjainak megfelelően elektronikus úton, a fent említett tárhelyen való közzététellel, illetve a véleményezési határidőn belül a fenti e-mail címen kérdésfeltevési lehetőség biztosításával folytatja le az önkormányzat.  

 

Kecskemét, 2021. december 22.

 

Tisztelettel:

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

2022. január 10.