Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Kaszap táltos legendája

Kecskeméten egy belvároshoz közeli utca viseli Kaszap táltos nevét. (1930 őszén itt avatták fel a Tanítóképző Intézet épületét). Az elnevezés a 19. század közepe óta folyamatosan ugyanaz, csak 1952-ben volt átmenetileg Makarenko utca. A kecskeméti szóhagyományban a név a Kaszap kútja elnevezésben is előfordult.

            A néprajzi érdeklődéséről is közismert Kada Elek polgármester jegyezte föl a kecskeméti hagyományt: "Ki a Kaszap vizét issza/ Vágyik annak szíve vissza", ezért régen a lányos házaknál azon igyekeztek, hogy az udvarlót megkínálhassák Kaszap vizéből. A hagyományhoz még az is hozzátartozik, hogy a hajdani elődök azt tekintették igazi kecskemétinek, aki a Kaszap kútjától beljebb, azaz a régi városárkán belül született (ez a mai körútrendszernek felel meg), tehát tősgyökeres kecskeméti. De miért éppen egy táltos, a népi hitvilág jellegzetes alakja és miért éppen Kaszap őrződött meg az emlékezetben és utcanévben is?

            Alakja és legendája régmúlt századokat, a honfoglalás időszakát idézi. A legenda szerint, amikor Árpád fejedelem Kecskemétet is kijelölte népének lakóhelyül, sokan elégedetlenek voltak, mert úgy látták, hogy ezen a homokpusztaságon még ivóvíz sincs. Árpád Kaszap táltoshoz fordult tanácsért, aki elkérte a fejedelemtől sok harcot megjárt híres kardját, és ásni kezdett vele. (A táltos az a személy a hiedelmek világában, aki természetfeletti csodákra képes). A kard nyomán jóízű és bővizű forrás fakadt a homokból a honfoglalók nagy örömére. Ez a hely a mai Kaszap utca végénél, a Ceglédi út torkolatánál, esetleg az autóbusz pályaudvar helyén lehetett. A népi emlékezet úgy tartotta, hogy a kecskemétiek ezer évig innen hordták a legjobb ivóvizet. Kaszap kútját napjainkig számon tartották a környékbeliek, közismert volt az artézi kutak virágkorában és még a vízvezeték megépítése után is létezett. Az elnevezés szájról-szájra öröklődött, sőt többen is úgy tartották, hogy az ő telkükön levő kút volt az igazi Kaszap kútja.

            Kaszap táltos legendájának megfogalmazói és továbbadói minden bizonnyal arra keresték a magyarázatot a legendák világából vett történettel, amire Bél Mátyás történetíró is rácsodálkozott: hogyan lehetséges, hogy ezen a kedvező adottságok nélküli helyen, a homokpusztaságon virágzó mezőváros alakult ki.

2019. február 12.