Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten - Aktuális

TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosító számú „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” című projekt

A „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” című projekt „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra került benyújtásra. A pályázati kiírás elsődleges célja a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése a megyei jogú városokban.

A kecskeméti projekt a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett úgynevezett szegregált városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációját hivatott elősegíteni. Ennek érdekében a KSH 2011. évi népszámlálásának adatai alapján öt városrészt magába foglaló szegregációs akcióterület került kijelölésre a programok megvalósításának helyszínéül. Az akcióterület határai: 142-es számú vasútvonal (Kórház utcától délre található vasútvonal Lajosmizse-Kecskemét) – Műkerti sétány – Erzsébet körút – Kossuth körút – Árpád körút – Küküllő utca – Kiskőrösi út – Könyves Kálmán körút –Csap utca –Csengő utca (KSH szegregátum lehatárolásán Alma utca) – Présház utca – Róna utca – Kiskőrösi út – 9413 hrsz-ú telek közterületi határa – Könyves Kálmán körút – Halasi út – 142-es számú vasútvonal.

Az akcióterületek lakosainak részére, a jobb életlehetőségek elősegítése érdekében egyéni és közösségi fejlesztési tervek kerülnek kidolgozásra és megvalósításra. Az itt élő hátrányos helyzetű személyeket bevonják a helyi társadalmi akciókba, képzésekbe és közösségi programokba, mely tevékenységek hozzájárulnak a résztvevők társadalmi integrációjának elősegítéséhez. A pályázatot a TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” című projekt egészíti ki, melynek keretében 548 millió Ft összegű támogatás kerül felhasználásra infrastrukturális felzárkóztatásra.

A projekt célja közösségfejlesztő programok megrendezése, melyek lehetővé teszik a városrehabilitációval érintett területeken élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, tovább erősítve a helyi közösség kohézióját. A társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, foglalkoztatási, közösségfejlesztési és antidiszkriminációs programok 2019. áprilisától folyamatosan valósulnak meg. A szegregált környezetben élő 15-18 év közötti korosztálynak különböző foglalkozások (pl. az „önismereti csoport kamaszoknak” elnevezésű program, ifjúsági elsősegélynyújtó- és közösségi program) kerültek meghirdetésre, továbbá önsegítő női klub és családi nap keretében vehettek részt programokon a célcsoport tagjai.

A projekt keretében 50 fő részére a targoncavezetői képzés 2021. évben sikeresen lebonyolításra került. A személyes kompetenciák fejlesztésére irányuló képzés 200 fő részvételével 2022. június 3-án befejeződött, a parkgondozó és kisgépkezelő képzés 40 fő részére tervezetten 2023. I. félévében megvalósításra kerül

Sajtóközelmény (nyitó)

Társadalmi együttműködést erősítő programok Kecskeméten
2019 | 01 | 22
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.9.1-16 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra benyújtott pályázaton 165 millió Ft összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a társadalmi együttműködést erősítő programok megvalósítására. A támogatás mértéke 100%. A projekt az Európai Szociális Alap támogatásával, valamint hazai társfinanszírozással a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Az Európai Szociális Alap támogatásával megvalósításra kerülő TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosító számú Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten című pályázat célja, a város leszakadó és leszakadással veszélyeztetett területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációjának elősegítése különböző rendezvények segítségével.
A programok öt városrészt magába foglaló szegregációs akcióterületen valósulnak meg, mely területeket a KSH 2011. évi népszámlálásának adatai alapján jelölték ki. A tervezett rendezvények során az itt élő hátrányos helyzetű lakosokat bevonják a helyi társadalmi akciókba, képzésekbe és közösségi programokba, mely tevékenységek hozzájárulnak a résztvevők társadalmi integrációjának elősegítéséhez.
A pályázatot a TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” című projekt egészíti ki, mely beruházás keretében az önkormányzat 548 millió Ft összegű forrást biztosít a kijelölt akcióterületek infrastrukturális felzárkóztatásra.
A projektről bővebb információt a projekt.kecskemet.hu oldalon olvashatnak.
 
További információ kérhető:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály
Elérhetőség: 06 76 513 513, palyazat@kecskemet.hu

Sajtóközlemény (záró)

Társadalmi együttműködést erősítő programok Kecskeméten
2023.11.29. 


Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.9.1-16 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra benyújtott pályázaton 165 millió Ft összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a társadalmi együttműködést erősítő programok megvalósítására. A támogatás mértéke 100%. A projekt az Európai Szociális Alap támogatásával, valamint hazai társfinanszírozással a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Az Európai Szociális Alap támogatásával megvalósításra kerülő TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosító számú „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” című pályázat sokrétűen elősegítette a város leszakadó és leszakadással veszélyeztetett területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációját.
A különböző rendezvényeknek köszönhetően megvalósultak olyan sokrétű foglalkozások – közösségfejlesztés, iskolai felzárkóztatás, családi- és egyéni segítségnyújtás – amelyek hozzájárulnak a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újra termelődésének megállításához, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtéséhez.

A programok öt városrészt magába foglaló szegregációs akcióterületen valósultak meg, amelyeket a KSH 2011. évi népszámlálásának adatai alapján jelöltek ki. A rendezvények során az itt élő hátrányos helyzetű lakosokat bevonták a helyi társadalmi akciókba, képzésekbe és közösségi programokba, amelyek hozzájárultak a résztvevők társadalmi integrációjának elősegítéséhez. 
A targoncavezetői szakmai képzés keretében 50 fő kaphatott bizonyítványt. 200 fő vett részt a személyes kompetenciák fejlesztése céljából tartott képzésen, valamint a minősített parkgondozó részszakma, és zöldterületi kisgépkezelői szakmai képzés sikeres teljesítését követően, 40 fő részére került tanúsítvány kiállításra. 
A pályázatot a TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” című projekt egészíti ki, mely beruházás keretében 548 millió Ft összegű forrás volt biztosított a kijelölt akcióterületek infrastrukturális felzárkóztatására.
A projektről bővebb információt a www.kecskemet.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály
Elérhetőség: 06 76 513 513, palyazat@kecskemet.hu


 

2019. január 22.