Ugrás a tartalomra

Pályázati felhívás – Kecskemét 22125/4 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
56/2020. (VII. 2.) határozata 6. számú melléklete

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

 (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)

56/2020. (VII. 2.) határozata alapján,

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: Vagyonrendelet) 24. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerint


 

nyilvános, többfordulós pályázatot ír ki

 

az alábbi, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ingatlan értékesítésére:

Fekvése

Hrsz

Terület (m2)

Megnevezés

Kecskemét

22125/4 hrsz-ú ingatlanból telekalakítással kialakítható cca. 1260 m2 alapterületű ingatlan

cca. 1260

kivett beépítetlen terület

 

 

A versenyeztetés a Vagyonrendelet 24. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott formában történik.

A minimális értékesítési ár mindösszesen: bruttó 29.269,-Ft/m2.

 

A pályázatokat legkésőbb 2020. augusztus 10. 11 óráig, személyesen, egy eredeti és két másolati példányban lehet eljuttatni Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jogi Osztálya részére (Kecskemét, Kossuth tér 1.). A borítékon kérjük feltüntetni a Kecskemét, 22125/4 hrsz-ú ingatlanból telekalakítással kialakítható ingatlan” jeligét, továbbá az ajánlattevő nevét, címét.

 

Részletes pályázati kiírás igényelhető a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályánál (Kecskemét, Kossuth tér 1. félemelet 10. tel: 76/513-513/2325), vagy letölthető Kecskemét Megyei Jogú Város hivatalos honlapjáról (www.kecskemet.hu).

 

A pályázat kiírója a Vagyonrendelet 28. § (2) bekezdés alapján fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

Kecskemét, 2020. július 2.

 

2020. július 7.

Intermodális Csomópont Fejlesztési Tervei