Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Népszámlálás - 2022

Hirdetmény
A 2022. évi népszámlálás számlálóbiztosainak toborzásáról
 
A 2022. évi népszámlálást október 1. és november 20. között tartják hazánkban, a pótösszeírás 2022. november 21. és november 28. között történik. A vonatkozó jogszabályok alapján az összeírás előkészítéséről és végrehajtásáról a települési önkormányzatok jegyzője gondoskodik, a Központi Statisztikai Hivatal szakmai irányítása mellett. A jegyző feladata a számlálóbiztosi hálózat létrehozása az adatfelvétel végrehajtására.
 
A számlálóbiztosok a népszámlálás sikerének megalapozói, lelkiismeretes munkavégzésük az eredményes cenzus egyik legfőbb záloga. Alapvető feladatuk az adatfelvétel végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal által készített oktatási anyagban található utasítások betartásával. Egy számlálóbiztos a hozzárendelt számlálókörzetben lévő körülbelül 200 db címet és az ott élő átlagosan 130-150 személy összeírását bonyolítja le. A feladat elvégzéséhez e-learning rendszerben történő egyéni felkészülést követően a jelentkezőknek vizsgát kell tenniük. A számlálóbiztosok megbízási díjban részesülnek.
 
A számlálóbiztosok az adatgyűjtés során, a modern kor igényeinek megfelelően a Központi Statisztikai Hivatal által biztosított tabletek segítségével töltik ki a kérdőíveket, így teljesen megszűnik a papír alapon történő adatszolgáltatás. A számlálóbiztosok munkájuk során felelősséggel tartoznak az átvett munkaeszköz tekintetében.
 
Ki lehet számlálóbiztos?
 
Minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár lehet számlálóbiztos, aki vállalja az összeírói munkával kapcsolatos feltételeket és megfelel az alapkövetelményeknek.
 
Hogyan lehet számlálóbiztos?
 
A számlálóbiztosi munkára jelentkezők a „Számlálóbiztosi feladatleírás” áttekintését követően kitöltik a „Számlálóbiztosi jelentkezési lap”-ot – mely letölthető az internetről (https://www.kecskemet.hu/varoshaza/nepszamlalas), valamint elérhető a Polgármesteri Hivatal főbejáratánál.
 
A kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat a Polgármesteri Hivatal főbejáratánál lehet leadni 2022. június 1. napjától.
 
A jelentkezéssel kapcsolatban az alábbi telefonszámon lehet érdeklődni: 76/512-201 vagy 76/513-572
 
A számlálóbiztosi munkára olyan személyek jelentkezését várjuk, akik jó kapcsolatteremtő- és beszédkészséggel rendelkeznek, pontosan tudják követni az előírásokat, betartják a határidőket, vállalják az új ismeretek elsajátítását, a kapott válaszok bizalmas kezelését és a népszámlálás idején más adatgyűjtési-, illetve kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem végeznek. Előnyt jelent az idegennyelv-ismeret, a választott számlálókörzet helyismerete, a helyi elfogadottság, jó hírnév.
 
jegyzői tisztség betöltetlensége miatt
jegyző megbízásából:
Dr. Temesvári Péter
aljegyző

2022. június 9.