Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Városi Támogatási Program 2019.

TISZTELT ÉRDEKLŐDŐ!

Az egyre erősödő civil szféra napjainkra a társadalom minden területét átfogja és fontos tartópillére demokráciánknak, az egyes közösségek érdekérvényesítésének. A nonprofit szerveződések és az önkormányzat együttműködése, együttgondolkodása jelentős erőforrásokat mozgósíthat közös céljaink megvalósítása érdekében. A civil társadalom a maga eszközeivel azon munkálkodik, hogy élhetőbb, színesebb, boldogabb legyen városunk, a különböző szerveződések számos területen kiegészítik, erősítik az önkormányzat feladatait.

Mindezeket szem előtt tartva Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat önként vállalt feladatai körében jelentős tételt jelent évről-évre különböző támogatások biztosítása. Az önkormányzat finanszírozása nélkül a sport, a kultúra, ifjúságpolitika, idősügy, közbiztonság, oktatás, fogyatékkal élők támogatására létrejött szervezetek céljaikat nem képesek megvalósítani, ezért Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4/2019. (II.21.) határozatában elfogadta az elmúlt nyolc évben sikeresen megvalósított Városi Támogatási Programot az alábbi feltételekkel:

A Program éves szinten 110.000 E Ft előirányzatot biztosít a közgyűlés által meghatározott célokra. A támogatások elbírálásánál elsődleges szempontként a civil szervezetek által ellátott feladatok élveznek prioritást.

A pályázatok céljai úgy kerültek meghatározásra, hogy azok segítségével a város egésze gyarapodhasson, sikereket és fejlődést eredményezve.

A pályázatok benyújtásának határideje:

A pályázatok egy fordulóban nyújthatóak be az alábbi határidő figyelembevételével:

2019. március 31.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

HIRDETMÉNY

 

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét arra, hogy a Városi Támogatási Program 2019. évi Pályázati Felhívásában a Környezetvédelmi programok előirányzat keretében meghirdetett „Víztisztító berendezés beszerzésének támogatása, ezzel együtt támogatott a szénsavdúsított ivóvíz előállítására alkalmas berendezés beszerzése is” célra a Felhívás alapján kizárólag az alábbiak pályázhatnak:

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények.

- Nem önkormányzati fenntartású intézmények.

- Kecskemét területén működő civil szervezetek.

- Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok.

Fentiek értelmében egyéb gazdálkodó szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek a hivatkozott célra nem pályázhatnak.

Megértésüket köszönjük.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS, és a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a következő linkeken érhetők el:

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A pályázat elektronikus felületen nyújtható be, a kitöltő alkalmazás a vtp.kecskemet.hu címen érhető el. Az adatok rögzítése után az alkalmazás elkészíti a pályázati adatlapot, melyet legkésőbb az elektronikus benyújtási határidőt követő 5 napon belül cégszerűen aláírva papír alapon, a csatolt mellékletekkel együtt kinyomtatott formában kell megküldeni postai úton Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztályára (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.), vagy személyesen benyújtani Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalába 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. fsz. 14. (bejárat - volt Tourinform Iroda) ügyfélfogadási időben. A fenti feltételnek nem megfelelően benyújtott pályázat érvénytelen.

Egyéb letölthető dokumentumok:

Pénzügyi elszámoláshoz szükséges nyomtatvány
Nyilatkozat átláthatóságról
Adatlap 5%-os kérelemhez

2019. február 28.